3. november – Halloween part 2 + Ekstraordinær generalforsamling (kasserer)

Fredag 26 oktober - Halloween fest
Grundet det seriøst indslag denne fredag tema frabeder vi at folk tager børn med forbi denne dag

Denne fredag fortsætter vi med uhygge – og hvad er mere voksenskræmmende end tale om fremtiden og ansvar til en generalforsamling. Vi skal som minimum have fundet en ny kasserer, da den nuværende er stresset over forpligtelse med skole og generelt psykisk udmattethed.
Vi har dog slik rester fra sidste uge til at bløde det op, og når det virkeligt skræmmende med overvejelser om vores fællesskabs fremtid er ovre kan vi skifte til mindre skræmmende gyser film, anime eller spil.

Plan

 • 16:00 Der åbnes.
 • 16:30 Vi ser et afsnit anime eller 2 eller andet, inden der gås efter mad.
 • 17:00 Der gås efter mad. og spisning ved tilbagekomst.
 • 17:30 Nyheder fra Japan, med kommende animer, figurer og hvad der ellers rør sig der over.
 • 18:00 Generalforsamling
 • Vi forsætter med at se anime eller andet.

Indkaldelse

Der indkaldes her med til ekstraordinær generalforsamling Fredag den 3. november kl. 18.00 i Ungdomshuset Nørregade 60, Odense C.

Dagordenen for denne vil være som følger:

a. Valg af dirigent

b. Valg af stemmetællere

c. Indkomne forslag

d. Valg af ny kasserer

e. Eventuelt

Indkomne forslag

 • Bestyrelsen reduceres til 3 medlemmer (formand, kasserer, menigt medlem), samt 1 suppleant
  Formålet med forslaget er simpelthen at gøre det lettere at vælge en komplet bestyrelse. Det som vil tale imod vil umiddelbart være at der til gengæld vil falde flere pligter på den enkelte.
  Faren ved dette at foreningen gør sig endnu mere sårbar for enkeltpersoners udfald.
 • Foreningen lukkes ned, dens resurser fordeles til andre forsøg på at skabe arrangementer i Odense og Danmark, hvilket lever op til foreningens formål.
  Dette vil betyder ophør af den eksisterende struktur, men der er håb om at der kan blive afholdt arrangementer fremad i lignende regi men uden de krævende rammer som foreningen pt. er underlagt.

1 tanke om “3. november – Halloween part 2 + Ekstraordinær generalforsamling (kasserer)”

 1. Referat for ekstraordinær generalforsamling 03.11.23

  Dagsorden
  1) Valg af dirigent
  2) Valg af stemmetællere
  3) Indkomne forslag
  4) Valg af kasserer
  5) Evt.

  Valg af dirigent
  Der stiller om: Erik Weber-Lauridsen
  Dette blev vedtaget enstemmigt

  Valg af stemmetællere
  Der stiller op: Christina Skamris Andersen
  Dette blev vedtaget enstemmigt

  Det blev besluttet at bytte om på valg af kasserer og indkomne forslag, da det indkomne forslag (om reduktion af antal medlemmer i bestyrelsen) afhænger af valget. Dette blev besluttet enstemmigt

  Valg af kasserer
  Den afgående kasserer beskriver kort de arbejdsopgaver der skal varetages af kassereren. Han beretter dog, at det igangværende regnskab kræver lidt arbejde mht. at skrive kvitteringerne ordentlig ind i regnskabet.
  Der er ingen i forsamlingen der ønskede at stiller op. Så derfor tages der fat i de indkomne forslag.

  Indkomne forslag
  • Bestyrelsen reduceres til 3 medlemmer (formand, kasserer, menigt medlem), samt 1 suppleant
  Formålet med forslaget er simpelthen at gøre det lettere at vælge en komplet bestyrelse. Det som vil tale imod vil umiddelbart være at der til gengæld vil falde flere pligter på den enkelte.
  Faren ved dette at foreningen gør sig endnu mere sårbar for enkeltpersoners udfald.
  • Foreningen lukkes ned, dens resurser fordeles til andre forsøg på at skabe arrangementer i Odense og Danmark, hvilket lever op til foreningens formål.
  Dette vil betyder ophør af den eksisterende struktur, men der er håb om at der kan blive afholdt arrangementer fremad i lignende regi men uden de krævende rammer som foreningen pt. er underlagt.
  Begge forslag blev herefter uddybet af Erik for at skabe debat.
  Herefter kommenterer Victor at foreningen har været langsom døende siden han startede for 5 år siden. Det vil kræve meget intensivt arbejde at få mere liv i foreningen igen.
  Christina beretter at der heller ikke til konventions opleves som at der ikke er meget interesse for foreningen. Det bliver nok svært at hverve nye medlemmer. Dette kommenterer Line på at Christinas metode heller ikke var ret opsøgende og optimal.
  Erik kommenterede på fremtidsudsigterne ved de 2 scenarierne. Som Niels byder ind på også. At det godt kunne være en sandsynlighed, at man vælger scenarie 1 og til næste ordinære generalforsamling reflekterer om situationen er holdbar eller om foreningen alligevel bør lukkes.
  Christina kommenterer at hun er ligeglad med formen, bare at vi fortsat kan møde. Niels pointerer hans udfordringer med transport ved evt flyt til andre lokationer.
  Dirigenten spørger herefter hvilket scenarie forsamlingen nu ønsker at stemme om og reitererer scenarier og evt fremtidsudsigter.
  Niels spørger hvad der vil ske hvis man ikke reducerer bestyrelsen. Dette blev herefter opklaret.
  Der blev herefter spurgt til hvilke andre strukturer der er tænkelig hvis scenarie 2 blev vedtage. Erik uddyber herefter nogle tanker om at være mere event-orienteret.
  Der blev herefter i plenum ridset 3 muligheder op at stemme om
  – At stemme direkte om en kasserer
  – At stemme om reduktion af bestyrelsen
  – At lukke foreningen
  Der blev herefter spurgt i plenum om der var nogen der ville stille op som kasserer under den nuværende form. Det var der ikke så mulighed 1 blev derefter kasseret.
  Herefter spurgte dirigent om der ønskes at stemme om reduktion af bestyrelsen. En ændring af paragraf 9, som det blev præciseret. Der var 6 af 9 deltager for og 3 ønsker at stemme blank.
  Bestyrelsen skal således vælges på ny nu. Der skal vælges en kasserer, et menigt bestyrelsesmedlem og en suppleant. Generalforsamlingen skal derfor nu tage stilling til om man ønsker at vælge dem nu eller på en ekstraordinær generalforsamling om 14 dage.
  Det blev vedtaget enstemmigt at stemme om posterne nu.
  Der stiller op som kasserer: Niels Martin Bruun Hansen
  Der blev valgt Niels Martin Hansen, enstemmigt.

  Der stiller op som menigt bestyrelsesmedlem: Christina Skamris Andersen
  Der blev valgt: Christina Skamris Andersen, enstemmigt

  Der stiller op som suppleant: Kenneth Aaskov Jensen
  Der blev valgt: Kenneth Aaskov Jensen, enstemmigt
  Den samlede foreningen afviser herefter at stemme om at foreningen skal lukke.

  Eventuelt
  Erik efterspørger herefter at foreningens medlemmer til næste fredag kommer med ideer til hvad man kan gøre anderledes fremadrettet. Niklas pointerer at hvad end vi gør, så skal det give foreningen noget, som en discordserver eller lignende ikke kan.
  Niels foreslår at vi lørdag den 16.12 afholder nørde-loppemarked eller et show-and-sell i januar. Man kunne også lave et spørgeskema om hvad folk savner foreslår Christina.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.