Du er her: Hjem » Generalforsamling » Referat af generalforsamling 30 juli 2021

Referat af generalforsamling 30 juli 2021

Fredag 30 juli - Generalforsamling og sommerfest

Referat for generalforsamling 30.07.21

1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Formandens beretning
4) Regnskab
5) Kontingent
6) Indkomne forslag
7) Valg af formand
8) Valg af kasserer
9) Valg af bestyrelse
10) Eventuelt

Valg af dirigent

Der stiller op: Erik Weber-Lauridsen

Der blev valgt: Erik Weber-Lauridsen enstemmigt

Valg af stemmetællere

Der stiller op: Victor Have og Leon Takeru Tinsfeldt

Der blev valgt: Victor Have og Leon Takeru Tinsfeldt enstemmigt

Formandens beretning

Det har igen været et meget underligt år grundet Covid-19 men heldigvis kunne der laves online-møder. Det bliver dog en udfordring fremover at få folk til at mødes fysisk igen og se foreningens medlemsskare til at vokse. Det giver dog mulighed for at genopfinde foreningen, med nye ideer og nye energier. Dette håber formanden, da han var bange for, at foreningen ville dø ud som konsekvens af pandemien.

Formanden udtrykte også håb om, at de nye medlemmer der nu er begyndt at komme kunne falde godt til og blive glade ved fællesskabet.

Regnskab

Kasserer Leon Takeru Tinsfeldt fremlagde regnskabet for kalenderåret 2020, der kan ses som bilag 1.

Regnskabet blev herefter godkendt enstemmigt.

Kontingent

Det nuværende kontingent er 150 kr.

Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsætter med at være uændret på 150 kr. Dette blev vedtaget enstemmigt.

Indkomne forslag

Der er har ikke været indgivet forslag.

Valg af formand

Der stiller op: Erik Weber-Lauridsen

Der blev valgt: Erik Weber-Lauridsen enstemmigt

Valg af kasserer

Der stiller op: Leon Takeru Tinsfeldt

Der blev valgt: Leon Takeru Tinsfeldt enstemmigt

Valg af bestyrelse

Der stiller op til bestyrelsens 3 poster: Kenneth Aaskov Jensen, Victor Have og Christina Skamris Andersen

Der blev valgt: Kenneth Aaskov Jensen, Victor Have, Christina Skamris Andersen enstemmigt

Der stiller op til suppleantposter: Britta Weber-Lauridsen

Der blev valgt: Britta Weber-Lauridsen enstemmigt

Eventuel

Der var ikke nogen der havde noget til eventuelt.

Anime oped quiz med Mikkel

Vampire Hunter D med Britta og Christina

Kampdag del 2, Come at me sis – sister fister

Grillfest