Fredag 10. maj – Generalforsamling REFERAT

Fredag 10. maj - Generalforsamling og 18 års fødselsdag

Generalforsamling i AIOdense 10.maj 2024

1: Valg af dirigent

Britta vælges enstemmigt til dirigent.

1.a: Valg af referent

Det noteres at punktet mangler på dagsordenen.

Niels vælges til referent.

2: Valg af stemmetællere

Victor og Christina vælges til stemmetællere.

3: Formandens beretning

Formandens noter til sin tale:

Der er gået nogle måneder siden sidst, og vi er her endnu! Vi er også blevet lidt flere, det er skønt. Vi har forsøgt at holde lidt færre gange for ikke at trætte de faste, og mit indtryk er at det har gjort at folk er mindre pressede og hygger sig mere – det er i hvert fald tilfældet for mit eget vedkommende. Nu er det tid til at se fremad, jeg håber at vi senere får lagt en grov plan for året – måske endda lidt ekstra arrangementer ved siden af. For nyligt holdt jeg foredrag om hvad manga og anime er på biblioteket, det viste mig hvad jeg personligt elsker og gerne vil finde tilbage til: Snakken om anime og manga, for det var en af de ting vi blev grundlagt på. Og når det er sagt, kan vi tage mere om foreningens historie samt billeder efter generalforsamlingen.

Forsamlingen giver en klapsalve til formanden.

4:Regnskab

Regnskabet fremvises på storskærm.

Der er en difference mellem regnskab og kassebeholdning som bestyrelsen og tidligere bestyrelsesmedlemmer ikke kan redegøre for, på 1259,50 kr.

Der bliver holdt en løs snak i forsamlingen om hvad forklaringen kan være, og der er bred enighed om at det sandsynligvis skyldes udgifter som der ikke er skrevet bilag på. Der er ingen mistanker om tyveri.

Der afholdes afstemning om regnskabet kan godkendes på trods af svindet.

Der er ingen ønsker om hemmelig afstemning, og der stemmes ved håndsoprækning.

Regnskabet godkendes enstemmigt.

5: Kontingent

Det nuværende kontingent er på 150 kr om året.

Der er ikke indkommet forslag om ændring. Der stilles ingen forslag fra forsamlingen om ændring.

Der afholdes afstemning om kontingentet skal ændres eller beholdes.

Der er ingen ønsker om hemmelig afstemning. Der stemmes ved håndsoprækning.

Enstemmigt vedtaget af kontingent beholdes på 150 kr om året.

6: Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag.

7: Valg af formand

Erik Weber-Lauridsen stiller op som formand.

Der afholdes afstemning om Erik skal fortsætte som formand.

Der er ingen ønsker om hemmelig afstemning. Der stemmes ved håndsoprækning.

Valgt enstemmigt.

8: Valg af kasserer

Niels Martin Bruun Hansen stiller op som kasserer.

Der afholdes afstemning om Niels skal fortsætte som kasserer.

Der er ingen ønsker om hemmelig afstemning. Der stemmes ved håndsoprækning.

Valgt enstemmigt.

9: Valg af bestyrelse

Der er usikkerhed om, hvor mange bestyrelsesmedlemmer der skal være, efter vedtægterne blev ændret ved ekstraordinær generalforsamling. De nuværende vedtægter konsulteres på storskærm.

Der skal vælges ét menigt bestyrelsesmedlem og én suppleant.

Christina Skamris Andersen stiller op til bestyrelsesmedlem.

Der afholdes afstemning om Christina skal fortsætte som bestyrelsesmedlem.

Der er ingen ønsker om hemmelig afstemning. Der stemmes ved håndsoprækning.

Valgt enstemmigt.

Kenneth Aaskov Jensen stiller op som suppleant.

Der afholdes afstemning om Kenneth skal fortsætte som suppleant.

Der er ingen ønsker om hemmelig afstemning. Der stemmes ved håndsoprækning.

Valgt enstemmigt.

10: Eventuelt

Der er generelt tilfredshed med den nuværende form, hvor der afholdes arrangementer cirka hver 14. dage, frem for hver eneste uge.

Der er diskussion om særarrangementer foreningen ønsker at afholde i løbet af det kommende år. Der stilles forslag om at holde en sommerfest og en høstfest.

Der stilles forslag om at holde en udflugt til De Japanske Haver, og løs planlægning af dette begynder.

Der er enighed om at fortsætte med almindelige arrangementer hver 14. dage. 

Generalforsamlingen afsluttes.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.