Fredag 12. Maj – Generalforsamling

Fredag 20 maj – Generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling.

Dagsorden

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Formandens beretning
Regnskab
Kontingent
Indkomne forslag
Valg af formand
Valg af kasserer
Valg af bestyrelse
Eventuel

Alle forslag til vedtægtsændringer skal være afleveret til et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingen aka 28. April 2023

Plan

 • 16:00 Der åbnes
 • 17:00 Generalforsamling
 • Der gås efter mad umilbart efter generalforsamlingen. Vi håber flest vil hente mad og spise sammen omkring klokken 17 (hentning, spisning ved tilbagekomst).
 • Nyheder fra Japan efter spisning. Vi satser på at der er “nyheder fra Japan” klokken 18 (eller kort derefter) afholdt af et bestyrelsesmedlem hvis muligt

Tiderne er vejledende

1 tanke om “Fredag 12. Maj – Generalforsamling”

 1. Referat for generalforsamling 12.05.23

  Dagsorden:
  Valg af dirigent
  Valg af stemmetællere
  Formandens beretning
  Regnskab
  Kontingent
  Indkommende forslag
  Valg af formand
  Valg af kasserer
  Valg af bestyrelsen
  Evt.

  Valg af dirigent
  Der stiller op: Niels Martin Bruun Hansen
  Der blev valgt: Niels Martin Bruun Hansen

  Valg af stemmetællere
  Der stiller op: Christina Skamris Andersen og Niels Martin Bruun Hansen
  Der blev valgt: Christina Skamris Andersen og Niels Martin Bruun Hansen

  Formandens beretning
  Formanden beretter at det har været en oplevelse at overtage posten efter Erik og at der er stadig er en del han skal have lært. Der har været lidt knas i starten men foreningen kører og kan se en lille fremgang i medlemstallet sammenlignet med året før.
  Formanden vil håbe, at foreningen fortsat kan bestå og roser det fællesskab der stadig er at finde og som han håber vil kunne styrkes.

  Regnskab
  Kassereren fremlagde regnskabet for forsamlingen. Se bilag.
  Der blev talt om, at regnskab fremover kunne indeholde en spalte med formål for udgiften, så medlemmerne kan se hvad pengene er brugt på konkret.
  Yderligere blev bank-gebyrer kommenteret, der desværre ikke kan gøres billigere.
  Det blev kommenteret at der var en diskrepans mellem indtægter og konto og kontantbeholdning. Der blev indtaget flere penge end konto og kontantbeholdningen er steget. Denne diskrepans skyldes fejlnotation af donation for Aicon.
  Det blev herpå diskuteret om regnskabet kunne godkendes. Kassereren stiller derefter til forslag; at regnskabet skulle revideres og godkendes på en ekstraordinær generalforsamling 14 dage efter dd. Dette blev enstemmigt vedtaget.

  Kontingent
  Kontingentet har hidtil været 150 dkk for et år. Det blev foreslået at bibeholde kontingent uændret. Dette blev enstemmigt vedtaget.

  Indkommende forslag
  Der har ikke været nogen. Så dette punkt blev sprunget over.

  Valg af formand
  Der stiller op: Leon Takeru Tinsfeldt
  Der blev valgt: Leon Takeru Tinsfeldt, enstemmigt.

  Valg af kasserer
  Der stiller op: Viktor Have
  Der blev valgt: Viktor Have, enstemmigt

  Valg af bestyrelsen
  Der skal vælges 3 almindelige bestyrelsesmedlemmer og op til 2 suppleanter
  Der stiller op som bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Aaskov Jensen, Christina Skamris Andersen, Erik Weber-Lauridsen
  Der blev valgt: Kenneth Aaskov Jensen, Christina Skamris Andersen, Erik Weber-Lauridsen, enstemmigt
  Der stiller op som suppleanter: Niels Martin Hansen
  Der blev valgt: Niels Martin Hansen, enstemmigt

  Evt.
  Erik Weber-Lauridsen stiller til forslag at foreningens reklame materiale efterhånden deles ud at der startes en reklamekampagne. Niels og Christina kunne reklamere i hhv Nyborg og Vest Sjælland. Britta vil gerne reklamere på VUC.
  Der blev herefter talt meget om hvad der kan gøres for at fastholde de nye, der kommer 1 gang men ikke kommer igen. Et forslag var, at de på hvordan vi programsætter dagen med aktiviteter. Der blev talt om at lave en arbejdsdag med oplevelsesdesign og reklame.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.