Fredag 17 juli – Generalforsamling

Fredag 17 juli – Generalforsamling

Så er der gået mere end et år for vores forening AIOdense, men grundet COVID-19 var vi nødt til at udskyde generalforsamlingen. Du er som medlem af foreningen inviteret med, og vi opfordrer dig til at komme og være med til at sikre din indflydelse på AIOdenses fremtid. Husk at det kun er medlemmer (dem der på forhånd har betalt medlemskab) der må stemme.

Generalforsamlingen finder sted den 17.07.20 på Ungdomshuset, Nørregade 60, 3. sal, kl. 17:00.

Dagsorden

1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Formandens beretning
4) Regnskab
5) Kontingent
6) Indkomne forslag
7) Valg af formand
8) Valg af næstformand
9) Valg af kasserer
10) Valg af bestyrelse
11) Eventuelt

Indkomne forslag

 1. §9 ændres til “Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, cosplay ansvarlig og ét menig medlem.”
  Dette betyder at stk 5. skal ændres til “Bestyrelsen konstituerer sig selv udover formanden, næstformanden, den cosplay ansvarlige og kassereren.”
 2. §9 stk. 2 ændres til: “Formand, næstformand, kasserer og cosplay ansvarlig vælges ved direkte valg af generalforsamlingen. Når disse er valgt aftales i samråd med generalforsamlingen hvem af disse, der er særligt ansvarlige for de faste møder, særlige events og udflugter.”
 3. §9 stk. 5 ændres til: “Bestyrelsen konstituerer sig selv udover formanden, næstformanden, kassereren og den cosplay ansvarlige.”
 4. §9 stk. 10 ændres til “Træder et medlem ud af bestyrelsen vil en suppleant overtage vedkommendes post.”

Stillet af Erik Weber-Lauridsen.

Debat forslagene herunder blev vendt i 2019, da disse stadig er relevante:

 • Debat forslag Grundet kraftigt faldende medlemstal og engagement ophæves foreningen, og dens resurser går til en ny organisation, der vil føre foreningens oprindelige ånd videre.
  Forslaget er anonymt for at undgå persondebat
 • Debat forslag Grundet kraftigt faldende medlemstal og engagement deles foreningen i to, hvoraf den ene vil fortsætte med at gå efter §3 i vedtægterne (Foreningens formål er at udbrede kendskabet til japansk populærkultur.), og den anden fjerner dette så den kan fokusere på hyggedelen fra den medlemsgruppe, der primært ønsker dette, frem for det mere seriøse, ensidige fokus på japansk kultur. Dette skyldes også frustrationer mellem disse to grupper, der vil noget forskelligt med foreningen, men kun den ene føler det relevant at engagere sig i den nuværende struktur, omend den anden samtidig føler at dennes dominans er frustrerende.
  Der vil så skulle skrives nye vedtægter for hyggeforeningen, hvor der stille til forslag at de nuværende bibeholdes på nær §3, og den skal have sin egen bestyrelse.
  Gruppen med Japan fokus konstituerer sig i en egen form efter intern debat blandt de interesserede. Da dette i praksis også er et ophør af den oprindelige forening deles dennes resurser mellem de to gruppe efter en dialog om hvad der vil gavne de to gruppers formål mest muligt.
  Forslaget er anonymt for at undgå persondebat

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt indgives til formanden, Erik Weber-Lauridsen, senest 7 dage før generalforsamlingen.


Før og efter generalforsamlingen er der selvfølgelig den sædvanlige hygge, nyheder osv.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.