Du er her: Hjem » Bestyrelsesmøde » Referat af bestyrelsesmøde den 22 maj 2019

Referat af bestyrelsesmøde den 22 maj 2019

Bestyrelsesmøde

Tilstede:

Erik Weber-Lauridsen

Thomas Hermann

Maria Møllebjerg Pedersen (referent)

Leon (TK) Takeru Tinsfeldt

Nicolai (Kiba) Kølleskov Thomhau

Daniel Madsen

Dagsorden

  • Den næste tid
    • Åbent hus arrangement
  • De Japanske Haver Ture
  • Forretningsorden
  • Mobilepay
  • Eventuelt

Den næste tid

31/5 Hvad er Jpop-Con og minder fra 2019

1/6 Tur til de Japanske Haver

7/6 DIY: Cards against Anime (Alle)

Vi laver AIOs Cards against Humanity sammen!  

14/6 Spildag

21/6 Sommerfest: Vandmelonslag, æbledyk og grill

28/6 Filmdag

5/7 Hvad er Japans national… ting?! (Maria)

12/7 Spildag

19/7 Hvordan ser Japanerne på Danmark?

26/7 Filmdag

Vi har bestemt for ikke at løbe så hurtigt ud af ideer, at afholde en spildag og en filmdag en gang hver måned, så folk kan hygge disse dage og folk som afholder foredrag har længere tid til forberedelse.

August efter Genki:

Her vil vi afholde åbent hus arrangement for at møde nye mennesker

En weekend efter august, i løbet af efteråret, vil vi gerne arrangere et LAN for AIO’erne.

Forretningsorden:

Kasserer: TK

Sekretær: Maria

Eksterne anliggender: Erik

Sekundær til eksterne anliggender: Daniel

Interne anliggender: TK

Sekundær til interne anliggende: Kiba

Hjemmeside-hovedansvarlig: Erik

Hjemmeside-ansvarlige: Daniel, TK og Maria

Sociale medier-ansvarlig: Maria

Vi afholder bestyrelsesmøde fast hver næstsidste onsdag i måned

Ved hver fredag skal bestyrelsen vide hvem der lukker op og det skal gå på runde.

Mobilepay:

Vi vil snakke nærmere om emnet, når der er styr på bankkontoen.

Eventuelt:

Husk på at oprette bestyrelsesmødebegivenheder  BÅDE i AIOs bestyrelsesgruppe og AIO gruppen!

Husk at tage idékassen op om fredagen så medlemmer kan komme med ideer til foredrag og indslag til kommende fredage.

Bestyrelsesmedlemmer skal have adgang til AIOs dropbox.