Du er her: Hjem » Fredag » Fredag 10 maj 2019 – AIOs Generalforsamling 2019

Fredag 10 maj 2019 – AIOs Generalforsamling 2019

Generalforsamling

Så er der gået et år for vores forening AIOdense, og det er derfor blevet tid til at holde en generalforsamling. Du er som medlem af foreningen inviteret med, og vi opfordrer dig til at komme og være med til at sikre din indflydelse på AIOdenses fremtid. Husk at det kun er medlemmer (dem der på forhånd har betalt medlemskab) der må stemme.

Generalforsamlingen finder sted den 10.05.19 på Ungdomshuset, Nørregade 60, 3. sal, kl. 17:00.

Dagsorden

1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Formandens beretning
4) Regnskab
5) Kontingent
6) Indkomne forslag
7) Valg af formand
8) Valg af næstformand
9) Valg af kasserer
10) Valg af bestyrelse
11) Eventuelt

Indkomne forslag

 1. §7 stk. 2. ændres fra
  Ved vedtagelse af nye vedtægter kræves dog 2/3 – to tredjedele – af de afgivne stemmer.
  til
  Ved vedtagelse af nye vedtægter kræves dog dobbelt så mange stemmer for som i mod.
  Dette forslag træder i kraft så snart det er vedtaget.
  Stillet af Buster Mølborg Andersen
 2. Der tilføjes et pkt. 2. til §7 stk. 2. som lyder:
  Vedtægtsændringer træder først i kraft efter generalforsamlingen, med mindre andet er angivet i forslaget.
  Dette forslag træder i kraft efter generalforsamlingen.
  Stillet af Buster Mølborg Andersen
 3. Der tilføjes et pkt. 3. og pkt. 4 til §7 stk. 2. som lyder:
  Pkt. 3. Fremstilleren af et vedtægtsændringsforslag kan på et hvert tidspunkt under behandlingen vælge at trække sit forslag igen.
  Pkt. 4. Ligeledes kan alle stemmeberettigede til generalforsamlingen til en hver tid under behandlingen fremsætte variationer af forslaget til afstemning på lige fod med det oprindelige forslag. Så længe at der er enighed om at det er i samme ånd.
  Dette forslag træder i kraft så snart det er vedtaget.
  Stillet af Buster Mølborg Andersen
 4. Der tilføjes et pkt. 5 til §7 stk. 2. som lyder:
  En vedtægtsændring der træder i kraft med det samme kan ændre på den efterfølgende dagsorden.
  Dette forslag træder i kraft så snart det er vedtaget.
  Stillet af Buster Mølborg Andersen
 5. §9 ændres til:
  Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, en sekretær og ét menigt medlem.

Dette forslag træder i kraft så snart det er vedtaget.
Stillet af Erik Weber-Lauridsen

 • Debat forslag Grundet kraftigt faldende medlemstal og engagement ophæves foreningen, og dens resurser går til en ny organisation, der vil føre foreningens oprindelige ånd videre.
  Forslaget er anonymt for at undgå persondebat
 • Debat forslag Grundet kraftigt faldende medlemstal og engagement deles foreningen i to, hvoraf den ene vil fortsætte med at gå efter §3 i vedtægterne (Foreningens formål er at udbrede kendskabet til japansk populærkultur.), og den anden fjerner dette så den kan fokusere på hyggedelen fra den medlemsgruppe, der primært ønsker dette, frem for det mere seriøse, ensidige fokus på japansk kultur.
  Der vil så skulle skrives nye vedtægter for hyggeforeningen, hvor der stille til forslag at de nuværende bibeholdes på nær §3, og den skal have sin egen bestyrelse.
  Gruppen med Japan fokus konstituerer sig i en egen form efter intern debat blandt de interesserede. Da dette i praksis også er et ophør af den oprindelige forening deles dennes resurser mellem de to gruppe efter en dialog om hvad der vil gavne de to gruppers formål mest muligt.
  Forslaget er anonymt for at undgå persondebat

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt indgives til formanden, Erik Weber-Lauridsen, senest 7 dage før generalforsamlingen.


Før og efter generalforsamlingen er der selvfølgelig den sædvanlige hygge, nyheder osv.