Du er her: Hjem » Generalforsamling » Referat for generalforsamling den 20.05.16

Referat for generalforsamling den 20.05.16

Fredag 20 maj – Generalforsamling

Dagsorden

1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Formandens beretning
4) Regnskab
5) Kontingent
6) Indkomne forslag
7) Valg af formand
8) Valg af kasserer
9) Valg af bestyrelse
10) Eventuelt

 

1) Valg af dirigent

Der stillede op: Ronni Jönsson

Der blev enstemmigt valgt: Ronni Jönsson

Herefter godkendte dirigent de indleverede fuldmagter. Der var to. En for Karina Hing Andersen (holdes af Linda Luise Kristensen) og en for Buster Mølborg Andersen (holdes af Lauge Bernt).
2) Valg af stemmetællere

Der stillede op: Leon Takeru Tinsfeldt, Thomas Hermann  og Frederik Kaufmann

Der blev enstemmigt valgt: Leon Takeru Tinsfeldt, Thomas Hermann  og Frederik Kaufmann

Der er nu 20 stemmeberettigede.
3) Formandens beretning

Formanden fortæller om, at det har været et normalt år, og så alligevel ikke. Det var normalt i forhold til Ungdomshuset, vi vil således ikke kunne holde LAN i Ungdomshuset mere pga overnatning.

Hvilket betyder at formanden mener, at man må se efter andre steder at afholde disse arrangementer.

Der har også været udskiftning i bestyrelsen. Dette har vist foreningens styrke i, at der er plads til alle. Dette også selvom man ikke kan holde til at være stabilt fremmødende. Det har ført til brud med gamle (forældede) traditioner. Igen en god ting.

Formanden takkede afsluttende for et godt år.

Formandens beretning blev godkendt enstemmigt.
4) Regnskab

Regnskabet blev gennemgået af kasserer. Se bilag.

Der er nu 23 stemmeberettigede.

For godkendelse af regnskab var stemmerne: 20 for og 3 imod. Regnskabet blev således godkendt.
5) Kontingent

Kontingentet er lige nu 150 kr per år.

Der er ikke kommet forslag om at hæve eller sænke kontingentet. Der blev derfor stemt om at bibeholde kontingentet på 150 kr. per år.  Dette blev besluttet enstemmigt.
6) Indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag, så dette punkt bortfaldt.
7) Valg af formand

Der stiller op: Erik Weber-Lauridsen og Morten Vitterup Søgaard

Der blev derefter hørt valgtaler for begge kandidater.

Afstemningen blev således:

Erik: 20  stemmer

Morten: 2  stemmer

Blank: 1

Der blev således valg:  Erik Weber-Lauridsen

 

 

 

8) Valg af kasserer

Der stiller op: Britta Weber-Lauridsen og Lauge Bernt

Der blev derefter hørt valgtaler for begge kandidater.

Afstemningen blev således:

Britta: 14 stemmer

Lauge: 9 stemmer

Der blev således valgt: Britta Weber-Lauridsen
9) Valg af bestyrelse

Der stiller op til bestyrelsen: Thomas Hermann, Jesper Elgaard Lauersen, Lauge Bernt, Tikva Kathja Bøgh Salo, Adrian Bøgh Salo, Nicolai Kølleskov Thomhau

Afstemningen blev således:

Thomas: 15 stemmer

Jesper: 14 stemmer

Lauge: 16 stemmer

Kathja: 6 stemmer

Adrian: 2 stemmer

Nicolai: 13 stemmer

Blank: 3 stemmer

Der blev således valgt: Lauge Bernt, Thomas Herman, Jesper Elgaard Lauersen

Der stiller op til suppleant: Tikva Katja Bøgh Salo, Adrian Bøgh Salo, Nicolai Thomhau Kølleskov, Christian Mikkel Breum

Afstemningen blev således:

Kathja: 9 stemmer

Adrian: 6 stemmer

Nicolai: 14 stemmer

Christian: 10 stemmer

Blank: 7 stemmer

Der blev således valgt: Nicolai Thomhau Kølleskov og Christian Breum
10) Eventuelt

Formanden opfordrede alle medlemmer til at komme til bestyrelsesmøderne. Her vil et medlem have ligeså meget taleret som bestyrelsesmedlemmer.