Du er her: Hjem » Generalforsamling » Referat for generalforsamlingen 15.05.2015

Referat for generalforsamlingen 15.05.2015

Dagsorden

1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Formandens beretning
4) Regnskab
5) Kontingent
6) Indkomne forslag
7) Valg af formand
8) Valg af kasserer
9) Valg af bestyrelse
10) Eventuelt

Valg af dirigent

Der stillede op: Martin Severin Jensen

Der blev valgt: Martin Severin Jensen

Valg af stemmetællere

Der stillede op: Bettina Dyhre Nielsen og  Adrian Bøgh Salo

Der blev valgt: Bettina Dyhre Nielsen og  Adrian Bøgh Salo

Formandens beretning

Formanden indledte med at det atter var et stille og roligt år. Om end vi i år har haft mange kampe med Odense kommune om klassificering af foreningen som aftenskole. Dette er et uløst problem med hensyn til lån af lokaler o.a..

Desuden har LAN fået hvad er kommer et dødsstød nær af Odense brandvæsen. Det er ikke muligt at få andre lokaler end ungdomshuset, hvor der ikke må soves i andre lokaler end stueetagen, der renoveres i ferierne.

Disse kampe har været meget demotiverende for bestyrelsen.

Arrangementer så som Aicon, har derfor mange udfordringer og må låne lokaler i det private. Dertil har AiOdense lånt penge og fået betalt tilbage.

Formanden vil dog gerne kæmpe videre for medlemmerne. Han takker afsluttende for året der gik.

Regnskab

Det fremlagte regnskab, se bilag (link åbner på ny side/fane), blev gennemgået.

Regnskabet blev godkendt enstemmigt af generalforsamlingen.

Kontingent

Det nuværende kontingent er på 150 DKK for et år.

Bestyrelsen foreslog at bibeholde kontingentet uændret.

Der kommenteredes, at kommunen kan kræve et kontingent på 158 kr om året for godkendelse som forening, og et kontingent på 360 kr (180 kr per halvår) for at foreningen kan få økonomisk støtte.

Da der ikke kom forslag til ændringer blev der afstemt om, hvorvidt kontingentet skulle bibeholdes. Kontingentet på 150 DKK blev vedtaget enstemmigt.

Indkomne forslag

Omdannelse af ét menigt bestyrelsesmedlemskab til næstformandspost.

§ 9. Bestyrelsen består af formand, kasserer, en sekretær og to menige medlemmer.

Ændres således til:

§ 9. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, en sekretær og et menige medlemmer.

Forslaget blev uddybet til, at næstformanden blev fundet blandt de 3 bestyrelsesmedlemmer der vælges og blandt hvilke der konstitueres en sekretær også. Det blev også uddybet at forslaget blev stillet for at aflaste formanden i sit virke.

Der blev spurgt hvilke arbejdsopgaver der vil tilfalde næstformanden. Forslagsstilleren, Erik Weber-Lauridsen, uddyber at han vil lade denne definition ske i en forretningsorden. Dette var der tilstedeværende, der opponerer mod.

Herefter kom en debat af forslaget og især arbejdsopgavernes nedfældning i en eventuel forretningsorden og om posten skulle vælges særskilt på samme måde som kasserer.

Der blev stemt om, om man kunne stille forslaget op i rettet form:

§ 9. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, en sekretær og et menigt medlem.

Der er var nuværende tidspunkt 26 stemmeberettigede

Afstemning: Stemmer for: 21 – stemmer imod 4 – stemmer blank 1

Forslaget blev vedtaget.

Valg af formand

Der stillede op: Morten Vitterup Søgaard og Erik Weber-Lauridsen

Der blev holdt taler fra begge kandidater.

Der blev ønsket hemmelig afstemning.

Der var på nuværende tidspunkt 28 stemmeberettigede

Valgresultat

Erik Weber-Lauridsen: 23

Morten Vitterup Søgaard: 5

Formand for foreningen AiOdense er således: Erik Weber-Lauridsen

Valg af kasserer

Der stillede op: Heidi Dueholm Felix Danekilde Schmitt og Lauge Bernt

Der blev holdt taler fra begge kandidater.

Der blev ønsket hemmelig afstemning.

Valgresultat

Heidi Dueholm Felix Danekilde Schmitt: 16

Lauge Bernt: 12

Kasserer for foreningen AiOdense er således: Heidi Dueholm Felix Danekilde

Valg af bestyrelse

Der stillede op: Lauge Bernt, Ronni Jönsson, Henrik Nygaard Sønderskov Damhave, Morten Vitterup Søgaard, Martin Asmussen, Thomas Hermann, Morten Lundbæk Jensen, Nicolai Kølleskov Thomhaú, Sarafina Mcpherson Kimø

Der blev holdt taler fra alle kandidater.

Der blev ønsket hemmelig afstemning.

Valgresultat

Lauge Bernt: 18

Ronni Jönsson: 10

Henrik Nygaard Sønderskov Damhave: 4

Morten Vitterup Søgaard: 8

Martin Asmussen: 1

Thomas Hermann: 16

Morten Lundbæk Jensen: 7

Nicolai Kølleskov Thomhaú: 8

Sarafina Mcpherson Kimø: 9

Blank: 3

Bestyrelsesmedlemmerne for foreningen AiOdense er således: Lauge Bernt, Thomas Hermann og Ronni Jönsson.

Valg af suppleanter

Der stillede op: Karina Hing Andersen, Martin Asmussen, Morten Vitterup Søgaard, Henrik Nygaard Sønderskov Damhave, Morten Lundbæk Jensen, Sarafina Mcpherson Kimø, Nicolai Kølleskov Thomhaú

Der blev hørt taler fra alle kandidater.

Der blev ønsket hemmelig afstemning.

Valgresultat

Karina Hing Andersen: 10

Martin Asmussen: 4

Morten Vitterup Søgaard: 7

Henrik Nygaard Sønderskov Damhave: 3

Morten Lundbæk Jensen: 6

Sarafina Mcpherson Kimø: 18

Nicolai Kølleskov Thomhaú: 4

Blank: 2

Suppleanter til bestyrelsen for foreningen AiOdense er således: Karina Hing Andersen og Sarafina Mcpherson Kimø

Eventuelt

Aicon

Der blev i løbet af året spurgt om arrangering af Aicon mht. økonomi. Det blev her fremlagt mulighed for gennemgang af økonomi.

Hjemmesiden:

Det virkede som om, at hjemmesiden ikke er opdateret mht arrangementer. Der blev spurgt om, om ikke det kunne blive gjort.