Du er her: Hjem » Fredag » Fredag 15 maj: Generalforsamling

Fredag 15 maj: Generalforsamling

Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling den 15.05.15

Kære medlemmer

Så er der gået et år for vores forening AIOdense, og det er derfor blevet tid til at holde en generalforsamling. Du er som medlem af foreningen inviteret med, og vi opfordrer dig til at komme og være med til at sikre din indflydelse på AIOdenses fremtid.

Generalforsamlingen finder sted den 15.05.15 på Ungdomshuset, Nørregade 60, 3. sal, kl. 17:00.

Dagsorden

1) Valg af dirigent 

2) Valg af stemmetællere 

3) Formandens beretning 

4) Regnskab 

5) Kontingent 

6) Indkomne forslag 

7) Valg af formand 

8) Valg af kasserer 

9) Valg af bestyrelse 

10) Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt indgives til sekretæren, Britta Weber-Lauridsen, senest 14 dage før generalforsamlingen (dvs. senest den 01.05.15).

Med venlig hilsen

AIOdenses bestyrelse


Ps. Billedet til indlægget er valgt med et glimt i øjet, det skal på ingen måde tages seriøst for den stemning der er til foreningens general forsamlinger.

Pps. Husk at det kun er betalende medlemmer der har stemme-ret, andre har tale-ret men må ikke stemme. Så hvis du vil have indflydelse på foreningens fremtid så betal kontingent for 2015.


Endelig dagsorden
Tilføjet 8 maj 2015

Dagsorden til generalforsamling den 15.05.15

1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Formandens beretning
4) Regnskab
5) Kontingent
6) Indkomne forslag
7) Valg af formand
8) Valg af kasserer
9) Valg af bestyrelse
10) Eventuelt

Indkomne forslag:

Omdannelse af ét menigt bestyrelsesmedlemskab til næstformandspost.

§ 9. Bestyrelsen består af formand, kasserer, en sekretær og to menige medlemmer.

Ændres således til:

§ 9. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, en sekretær og et menigt medlem.