Du er her: Hjem » Generalforsamling » Referat af AIOdenses generalforsamling 12 maj 2017

Referat af AIOdenses generalforsamling 12 maj 2017

Fredag 12 maj 2017 - Generalforsamling

Dagsorden

1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Formandens beretning
4) Regnskab
5) Kontingent
6) Indkomne forslag
7) Valg af formand
8) Valg af kasserer
9) Valg af bestyrelse
10) Eventuelt

Valg af dirigent

Der stiller op: Ronni Jönsson

Der blev valgt: Ronni Jönsson

 

Valg af stemmetællere

Der stiller op: Leon Takeru Tinsfeldt og Lise Hannesdatter Rasmussen

Der blev valgt: Leon Takeru Tinsfeldt og Lise Hannesdatter Rasmussen

 

Formandens beretning

Endnu et år gået…

Sådan begynder Dronningen essentielt hendes nytårstale, og det har hun jo ret i, så det vil jeg også begynde med. Modsat hende kan jeg glæde mig over at det forgangne år ikke var i terrorismens tegn, i hvert fald ikke i vores lille hjørne af Danmark, der er faktisk ikke et eneste medlem der af slået nogen ihjel i det sidste år – af hvad jeg ved af!

Hvad der er sket er til gengæld at vi har haft en masse møder, men det plejer vi jo også. Vi har også haft en rimelig stabil medlemsskare omkring de 50 – men det plejer vi også. Vi har haft en håndfuld ture til de Japanske Haver – men igen, det plejer vi også. Har vi overhovedet gjort noget der er anderledes det sidste år?
Ikke virkelig, men hvorfor ændre noget der virker kan man sige? Vi havde ekstra ordinært flyttet to møder til ErhvervsAkademiet Lillebælt, og det gik udmærket, så vi fik bevist at foreningen alligevel er en smule mobil – om end vi ret meget er hjemmefødninge og meget glad for de trygge rammer i Ungdomshuset.

I min tale til sidste generalforsamling sagde jeg at jeg ville kæmpe for at få mere Japan ind i foreningen igen, og jeg må indrømme at det ikke er lykkes helt. Der er stadig alt for meget andet i forhold til mængden af Japan i foreningen når man tænker på vores primære vedtægt (”at udbrede kendskabet til moderne japansk kultur”), men jeg har i især den sidste tid fået holdt nogen rigtigt gode alment oplysende foredrag om Japan. Nu betyder Japan og deres kultur, især anime og manga, så også enormt meget for mig, så i mine øjne må det gerne dominere. Lad os benytte det til at tage et blik tilbage på hvorfor jeg startede foreningen og hvad den har betydet for mig gennem tiden.

Min og AIOs begyndelse

Min tid som anime fan begyndte længe før AIOdense, således er min hjemmeside AnimeGuiden ældre end nogle medlemmer af foreningen. Omkring årtusinde-skiftet blev også hurtigt operator på en af de største danske IRC kanaler om anime, hvilket bragte mig mange venner og bekendte blandt ”os ældre” i miljøet, herunder flere af de oprindelige arrangører af den første J-popcon i 2000, om end jeg først kom med til nummer to i 2003. Dette ledte også til at traditionen med LAN-parties begyndte gennem IRC-kanalen i 2001 og 2003 var det første sommer-LAN.

Dengang så jeg meget anime, læste en del manga og hørte megen anime musik – indtil to harddiske døde havde jeg således ulovligt 95% af al anime musik udgivet i Japan mellem 2001 og 2007, det var omkring 15.000 CDer med anime-musik…

Selvom jeg talte meget om anime med folk online, så de samme folk til LANs og endnu flere til J-popcon – der dog var noget mindre med <300 deltagere første gang jeg var med –  så savnede jeg alligevel at ses oftere med folk omkring hobbyen. Det ledte til at jeg på bl.a. AnimeGuidens forum, dengang havde siden et forum der med 700 aktive brugere var et af landets største – og flere end til J-popcon, lavede en tråd om folk der ville mødes irl og se anime her i Odense. Dette ledte til nogle gange hvor en god håndfuld mødtes hos en af os og forskellige steder i byen, og så fik vi kontakt til Ungdomshuset om lokaler og vi fik en aftale med dem og foreningen blev grundlagt.

De første år så vi megen anime i foreningen og gjorde egentlig ikke så meget andet udover at læse manga og især pjatte –  der var f.eks. den gang et kvindelige medlem udførte statistik og tjekkede hvilken farve underbukser alle mandlige medlemmer havde. Sort og grå dominerede.

Gennem årene så vi mindre og mindre anime og læste især mindre og mindre manga, men til gengæld kom der foredrag og diverse Japan inspirerede spil til. Spil er generelt et område der har været op og ned i foreningen, i perioder har vi endda været nødsaget til på andre medlemmers anmodning at bede folk skrue ned for ikke-Japan relaterede spil.

Da foreningen havde eksisteret nogen tid kom vi frem til at vi for at udbrede kendskabet burde holde nogle foredrag, hvor dem af os der vidste mere om Japan delte den viden med resten. Det har vi gjort siden, ideen med faste temaer har holdt ved og fungerer for det meste ret godt da mindst ¼ af folk dukker op – det kunne dog være fedt hvis folk kunne løsrive sig fra deres spil og alle var fælles om noget, men det er mange år siden den slags er sket desværre – selv auktionerne som næsten alle er med til er stadig kun næsten alle.

I det hele taget er foreningens størrelse og meget blandede sammensætning i dag både en styrke og en svaghed. Ofte føler jeg at foreningen mere er blevet en hyggeklub end en der har fokus på Japan, for en stor del af folk virker til ikke at gå op i de japanske ting men vil hellere spille brætspil med hinanden – hvorfor så ikke gå i Føniks egentlig? Det er vi i tidernes løb flere gange blevet bedt at forskellige bestyrelser hos dem om at sige til folk faktisk.

Den til tider manglende entusiasme kan tage lidt hårdt i forhold til hvor meget arbejde jeg, og dermed indirekte også Britta, lægger i foreningen. Det er ingen hemmelighed at vi står for størstedelen af foredragene og planlægger mange af tingene, og så er der nyhederne, der udsprang af at jeg lægger nyheder op på AnimeGuiden. Det tager alligevel tid at sortere det igennem og lave slideshows, så en normal uge ligger i 6-20 timers arbejde fra min side for Aiodense – det grænser til et deltidsjob, så derfor det betyder meget for mig at folk værdsætter det jeg gør – og viser det!

Min fremtid og AIO

Som jeg har antyder bruger jeg rigtig megen tid på at holde foreningen kørende, men det tveægget fordi jeg både kan lide det men også min pligtfølelse der gør mig i tvivl om hvad der vil ske hvis jeg ikke gjorde det? Hvis jeg ikke holdt nyheder og foredrag hvad ville så overhovedet binde foreningen sammen? Vi vil ikke kunne leve op til kommunens krav om faste, oplysende arrangementer, det er sikkert. Jo, der er da indimellem andre der har holdt foredrag, men der er ingen der viser initiativ til selv at få holdt dem uden at især jeg skubber dem. Jo, det var da super fedt at vi fik holdt en 100% demokratisk planlægning af den sidste tid i foreningen under et møde i marts, det var fantastisk at det ikke ”bare” var bestyrelsen der lavede en liste over ting men en stor gruppe medlemmer – men uanset om det er medlemmer eller bestyrelse var det stadig mig der stod med det store arbejde.

For nogle dage siden havde jeg en god snak med et medlem, der fik mig til at indse det problematiske i denne synonymitet mellem mig og foreningen, for han var oprigtigt sikker på at foreningen vil dø ret hurtigt hvis jeg stoppede. Da størstedelen af de organiserede aktiviteter afhænger af mig måtte jeg nøgternt give ham ret, ja, det er min forening, mit barn, og jeg tvivler stadig på at det er modent til at klare sig selv ud fra den dedikation jeg ser hver fredag.

For hvis AIOdense bare var en hyggeklub ville det være let, men vil vi have den er det? Ud fra at ingen på noget tidspunkt har bedt om at få ændret hovedpointen i vedtægterne antager jeg nej – men uanset hvor god jeg måtte have været til at forsøge at holde dem i hævd kan jeg ikke blive ved, andre må tage den del over snart eller lade AIO uddø og så finde andre foreninger der bedre passer til deres ønsker om ren hygge.

Derfor vil jeg tage en sidste tørn og håbe på at folk denne gang ikke bare vælger dem de godt kan lide i bestyrelsen, for det har igennem årene givet nogle utroligt ukreative og stillestående bestyrelser hvor det var 2-3 der trak alt læsset medens resten egentlig ikke havde noget relevant at byde ind med når det kom til Japan eller mulige aktiviteter – og de kunne sjældent afholde dem. Stem på folk der vil foreningens formål – Japan- og som er meget pålidelige!

Udover mig ville foreningen ikke kunne fungere uden en stabil kasserer, en rolle som Britta har varetaget upåklageligt det sidste år – nok en af de bedste kasserer vi har haft, og selv om han kun er suppleant har Kiba været en klippe man kunne stole på altid lukkede op og ofte i. En særlig tak til jer! Derudover tak til de medlemmer vi ser praktisk taget hver uge, Leon, Kenneth og Agger s– det blev bemærket at du var væk, det er jer der gør foreningen værd at kæmpe for.

Jeg vil løfte sløret for en sidste ting inden jeg stopper min talestrøm: jeg har aftalt at der kommer sommer-LAN med huskontoret, som antydet er det langt hen ad vejen hvad der ledte til foreningen og jeg håber andre vil overtage arbejdet med arrangementet, men jeg har overladt det til den kommende bestyrelse at finde en konkret dato.

 

Regnskab

Kan udleveres ved henvendelse til kassereren

Der blev spurgt om foreningen betaler for hjemmesiden. Det er ikke tilfældet. Det blev derfor foreslået at der i fremtiden betales for dette. Dette vil generalforsamlingen gerne henstille den nye bestyrelse til.

Der er 27 stemmeberettigede.

Der stemmes om, om regnskabet kan godkendes. Regnskabet blev godkendt enstemmigt.

 

Kontingent

Kontingentet er nu 150 DKK

Bestyrelsen foreslår at beholde kontingentet uændret. Da der ikke er ønske om at ændre dette, forbliver kontingentet på 150 DKK.

 

Indkomne forslag

Der er ikke kommet forslag ind,

 

Valg af formand

Der stiller op: Erik Weber-Lauridsen og Morten Vitterup Søgaard

Der blev således holdt valgtaler.

Herefter blev der stemt om formandsposten via hemmelig afstemning.

Resultatet blev:

Erik: 26 stemmer

Morten: 1 stemme

Formanden blev således: Erik Weber-Lauridsen

 

Valg af kasserer

Der stiller op: Britta Weber-Lauridsen

Der var ikke andre der stillede op derfor blev der stemt om accept af Brittas fortsatte været som kasserer.

Dette blev vedtaget enstemmigt.

 

Valg af bestyrelse

Der stiller op: Thomas Hermann, Lauge Bernt, Nicolai Kølleskov Thomhau, Mikkel Tofte Nordby Norup, Maria Møllebjerg Pedersen og Kenneth Aaskov Jensen.

Der er nu 28 stemmeberettigede.

Der blev herefter holdt valgtaler. Afstemningens resultater via hemmelig afstemning blev:

Thomas: 21

Lauge: 12

Nicolai: 11

Mikkel: 17

Maria: 18

Kenneth: 3

Blank: 2

De tre bestyrelsesmedlemmer blev således: Thomas, Mikkel og Maria

 

Valg af suppleanter

Der stiller op: Kenneth Aaskov Jensen, Heidi Dueholm Felix Dankilde Schmidt og Nicolai Kølleskov Thomhau

Da Heidi som den eneste ikke havde holdt tale, fik hun lov til dette.

Der blev herefter stemt via hemmelig afstemning, resultatet blev:

Kenneth: 7

Heidi: 19

Nicolai: 20

Blank: 10

De to suppleanter blev således: Nicolai og Heidi

 

Eventuelt

Der er to der gerne vil være med til at arrangere Aicon, disse blev bedt om at hive fat i Erik.

Der henstilles til bestyrelsen at større arrangementer offentliggøres i god til.

Skulle der være interesse for det vil der blive holdt vinter- og efterårs-LAN.

Formanden mindede afsluttende de fremmødte om, at alle er velkommen til bestyrelsesmøderne for at få indflydelse.